"Het digitale huis van de toekomst is urgent!"

foto door Jeroen van Kooten

In de aanloop naar het evenement ‘het digitale huis van de toekomst’ op 3 april spraken we met Maartje Brans. Vanuit haar rol als directeur Vastgoed Onderhoud & Verduurzaming bij de Alliantie hecht ze veel waarde aan de ontwikkeling van het digitale huis van de toekomst.

Urgentie
“Waarom energie stoppen in het digitale huis van de toekomst urgent is? De opgave waar corporaties voor staan is zo groot dat we alles uit de kast moeten halen om die in te kunnen vullen. Dat lukt niet met de huidige middelen, methoden en manieren van werken. We moeten de digitale kansen optimaal benutten en daarbij helpt een gezamenlijk vergezicht als het digitale huis van de toekomst. Zo leren we welke mogelijkheden en ontwikkelingen er om ons heen zijn.

De transitie naar een CO2-neutrale portefeuille is bijvoorbeeld een grote uitdaging waar de woningcorporatiesector voor staat. Door de waarde van beschikbare data te onderkennen en deze aan te vullen met andere of nieuwe bronnen wordt het risico op verkeerde investeringsbeslissingen beperkt.”

De data die al aanwezig is moet soms anders gestructureerd worden. Het juist ordenen van de data en het werken met goede visualisaties maakt informatie levendig en relevant. Met behulp van een algoritme bepaalt De Alliantie nu bijvoorbeeld of een medewerker naar een mutatiewoning gaat of dat deze direct kan worden doorverhuurd. De inzet op analyse van bestaande data geeft zo de nodige informatie om het team effectief te laten samenwerken.

De reis naar datagedreven werken
Brans is de transitie naar datagedreven werken gestart door met een droombeeld te werken. Door met visualisatie het droombeeld levendig te maken, hielp het haar om mensen te betrekken. Zo zorgt ze ervoor dat medewerkers, maar ook andere spelers, aan boord zijn gekomen. In stapjes wordt aan de digital twin gewerkt, het is een iteratief proces. Na iedere sprint is er ruimte voor feedback, die in de volgende publicatie is verwerkt. De oplevering ging zo in delen met de droomwereld in het vooruitzicht.
Met data werken is makkelijker en maakt het werk leuker. Maar het is ook een pittige verandering omdat zowel de organisatie als het gedrag moet veranderen. Uiteindelijk levert het de Alliantie nieuwe inzichten op en maakt het de organisatie toekomstbestendig. Dit past goed bij de Alliantie als agendastellende organisatie. Ze dagen zich dagelijks uit om buiten de kaders te denken en te vernieuwen.

Valkuilen
De Alliantie heeft stevig ingezet op deze ontwikkeling. Om daar de juiste invulling aan te geven, wordt gewerkt met een roadmap. Wat Brans merkte, is dat medewerkers niet allemaal direct enthousiast zijn over wat er allemaal nodig is. Bij het werken aan de roadmap koos ze daarom om juist collega’s te betrekken die zich graag verdiepen in de ontwikkelingen. Vanuit die positieve energie is er focus en raakt niet de gehele organisatie inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van de digital twin.
Het grootste risico voor Brans is dat er te lang aan een project of pilot wordt gewerkt, terwijl die al onsuccesvol was gebleken. Pilots leveren altijd wat op, alleen wanneer het op een bepaald punt komt dat het zinloos wordt, dan moet de stekker eruit worden getrokken. Soms moet je wat laten gaan om ergens anders de focus op te kunnen leggen. “Kill your darlings.” Uiteindelijk kunnen altijd wat (kleine) leerpunten worden meegepakt in het proces. Sturing en richting geven aan de projecten is belangrijk om overzicht te behouden

Het succes van de drone-piloot
Brans straalt als ze trots vertelt over de ontwikkelingen rond beeldherkenning. Met een eigen dronepiloot zorgt de Alliantie voor beeldherkenning van de buitenschil van woningen. De opname van (met name) gevels gaat veel sneller, uniformer en met betere vastlegging dan ooit tevoren. De ontwikkeling zorgt op de korte termijn voor een grote waarde bij de partners en op de lange termijn is het bij de Alliantie ook zichtbaar in de systemen. Het is de eerste innovatie die volledig is opgeschaald. ‘’Een mijlpaal waar onze organisatie en partners echt trots op mogen zijn.’’

Tips voor de collega woningcorporaties
Gevraagd naar tips noemt Brans de samenwerking met (bestaande) partners. Dit zorgt voor een bulk relevante informatie die als corporatie zeer bruikbaar is. Met partijen, zoals je onderhoudspartners, samenwerken is voor beide partijen van toegevoegde waarde. Beiden krijgen bredere kennis door de samenwerking, waarmee uiteindelijk een beter advies kan worden verkregen. Ze is vooral op zoek naar de innovatieve partners. ‘’De Alliantie is, als early adapter, op zoek naar de gedreven partners die het gebruik van data naar een hoger niveau willen tillen.’’ Daarnaast is ze kritisch op de manier hoe in de sector naar het applicatielandschap wordt gekeken. “We mogen echt loskomen van de gedachte dat één ERP-leverancier de oplossing is voor al onze behoeften.”

Tot slot roept ze de sector op om als een collectief te gaan handelen. Samen visie uitdragen, samen standaarden zetten en zo samen vooruitkomen! De woningcorporaties zijn er klaar voor, spreek je behoefte naar data gedreven werken uit. Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder!

Meer weten over het vervolg van de CoP het digitale huis van de toekomst? Neem contact op met Wilfred van Beuningen via Wilfred@bouwlab.com

Bekijk hier de uitkomsten van de CoP Het digitale huis van de toekomst die de leden van de CoP presenteerde op het evenement van 3 april.

Bron:  Momentum Makers
Interview door Gijs Pel, uitwerking door Dave Romein

SHARE THIS POST

Other Post