smart tech InnovatieVouchers

De provincie Noord-Holland stelt Smart Tech Innovatievouchers beschikbaar waarmee mkb- en midcapbedrijven laagdrempelig en voordelig een project kunnen starten bij BouwLab. Het doel van de vouchers is kleinere bedrijven te helpen bij het innoveren met slimme en/of digitale technologie.

Welke vouchers zijn er?

Samen met onze experts inventariseer je de meest kansrijke mogelijkheden van digitale technologie voor jouw bedrijf.

Innovatievoucher
Samen met onze experts bepaal je de scope van je haalbaarheidsonderzoek en de verwachting van de resultaten. Het onderzoek voeren we uit op onze locatie in Haarlem.

Haalbaarheidsvoucher
Met deze voucher kun je een pilotproject uitvoeren op gebied van digitalisering. Als bedrijf investeer je zelf en de voucher verdubbelt die investering, tot een maximum van € 50.000.

PilotVoucher

Wie kan een voucher aanvragen?

De vouchers zijn bedoeld voor mkb- en midcapbedrijven uit de maak- en bouwsector of hieraan gelieerd. Wil je meer weten over de mogelijkheden van digitalisering? Heb je een (onderzoeks)vraag of uitdaging op gebied van nieuwe technologie of wil je, eventueel samen met partners, een innovatieve oplossing toepassen? Dan kan je een voucher aanvragen en besteden bij 1 van de 4 Smart Industry fieldlabs in de provincie Noord-Holland: BouwLab R&Do, 3D Makers Zone, Techport en TechValley.

Wat is de procedure?

 1. Vraag de voucher aan bij Peter van den Bosch via peter@bouwlab.com en stuur meteen de ondertekende deminimus verklaring en omvangsverklaring mee.
 2. BouwLab beoordeelt of je voldoet aan alle voorwaarden en koppelt dit terug.
 3. Het inventarisatietraject start.
 4. BouwLab verzamelt de uitkomsten van de inventarisatie in een prestatieverklaring. Het traject eindigt met het ondertekenen daarvan.
 1. Vraag de voucher aan bij Peter van den Bosch via peter@bouwlab.com.
 2. BouwLab neemt contact met je op om de vraag te bespreken. 
 3. Je ontvangt een voorstel voor uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek.
 4. Na jouw akkoord controleert de expertcommisie van BouwLab de aanvraag.
 5. Je ontvangt na goedkeuring een bevestiging van toekenning en de vraag om de Deminimus verklaring en omvangsverklaring MKB te ondertekenen.
 6. Samen met onze experts voer je het haalbaarheidsonderzoek uit.
 7. Je ontvangt van BouwLab een onderzoeksrapport. Het traject eindigt met het ondertekenen van de prestatieverklaring.
 1. Neem contact op met Peter van den Bosch via peter@bouwlab.com om je idee voor een pilotproject te toetsen.
 2. Is de reactie positief, dan vraag je bij Peter de voucher aan.
 3. Samen met onze experts stel je een projectplan en -begroting op.
 4. De expertcommissie van BouwLab beoordeelt het plan en de begroting.
 5. Na goedkeuring ontvang je een bevestiging van toekenning. Je ondertekent de Deminimus verklaring en omvangsverklaring MKB.
 6. We voeren het project volgens plan uit.
 7. Je ontvangt van BouwLab het eindverslag. Het traject eindigt met het ondertekenen van de prestatieverklaring.
 8. Je ontvangt een factuur van BouwLab voor de eigen bijdrage.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent mkb of midcap en tekent hiervoor de omvangsverklaring.
 • Het bedrijf is gevestigd in de provincie Noord-Holland of in deze provincie actief.
 • Je hebt een vraag of wil een oplossing op gebied van digitale innovatie.
 • Het bedrijf heeft de drempel voor overheidssteun niet overschreden en je tekent hiervoor de deminimis verklaring.
 • Bij een pilotproject investeer je zelf 50% van het benodigde bedrag. De voucher dekt de overige 50% tot een maximum van € 50.000.
 • De regeling loopt tot 31 december 2026. De aanvraag moet voor die tijd zijn ingediend.

Waarvoor kun je bij BouwLab terecht?

Digitale (RE)productie

Denk aan 3D-scannen & digitaliseren van objecten en gebouwen. Om bijvoorbeeld veilig digitaal op te slaan voor behoud of om opnieuw te produceren door middel van bijvoorbeeld 3D-printing.

Innovation Dynamics

Ontdek welke kansen er voor jouw bedrijf zijn op het gebied van digitalisering en innovatie met onze exclusieve tool Innovation Dynamics.

Digitaal Ontwerp

Parametrisch ontwerp en online product catalogs & configurators voor slimme, digitale workflows.

Robotisering

Industriële robots die muren metselen of objecten printen in verschillende mortels, zoals beton of beton met vezels.

Circulaire & Duurzame materialen

3D-printen met biocirculaire en natuurlijke materialen zoals hennep. Of bijvoorbeeld bouwen met mycelium als grondstof.

IoT & Sensoring

Verslimming in de bouw door connectiviteit, slimme apparaten en sensoren voor bijvoorbeeld het real-time monitoren van gegevens of het maken van een digital twin.

Modulaire Bouw

Prefab en modulair bouwen door middel van robots, freesmachines en andere digitaal aangestuurde productiemethoden.

Provincie Noord-Holland

INTERESSE?

Neem contact op of kom langs.
We vertellen je graag over de mogelijkheden en voorwaarden.