Projectsoorten

Het ontwikkelen van innovatieve oplossingen is een proces met vallen en opstaan. Bij Bouwlab R & Do werken we daarom het liefst in korte projectcycly: experimenten. Elke stap levert nieuwe inzichten die van invloed kunnen zijn op de volgende stap. 

De focus bij BouwLab ligt op het toepassen van nieuwe technologie: wat kan ik ermee, hoe kan ik het toepassen en hoe creëer ik waarde? Experimenteren helpt organisaties om kennis op te doen, vaardigheden te ontwikkelen en andere manieren van samenwerking te onderzoeken.

Projectsoorten

BouwLab R&Do biedt verschillende projectsoorten

01

POC / Haalbaarheidsproject

Tijdens de eerste stap van het experiment onderzoeken we de praktische haalbaarheid van een idee. Het resultaat van deze stap is een Proof of Concept. Dit kan een fysiek product zijn, maar ook een blauwdruk van een proces of een nieuwe ketensamenwerking. 

Bij Bouwlab onderzoeken we de haalbaarheid samen met de partner(s). In 1-4 bijeenkomsten wordt het probleem geanalyseerd,

01

POC / Haalbaarheidsproject

Tijdens de eerste stap van het experiment onderzoeken we de praktische haalbaarheid van een idee. Het resultaat van deze stap is een Proof of Concept. Dit kan een fysiek product zijn, maar ook een blauwdruk van een proces of een nieuwe ketensamenwerking. 

Bij Bouwlab onderzoeken we de haalbaarheid samen met de partner(s). In 1-4 bijeenkomsten wordt het probleem geanalyseerd,

02

Prototype

Een volgende stap in het ontwikkelproces bestaat uit het realiseren van een eerste prototype. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek kunnen als input worden gebruikt. Maar ook zonder haalbaarheidsonderzoek is het mogelijk om een prototype te ontwikkelen bij Bouwlab. In overleg met de partner worden de specificaties bepaald en wordt een eerste versie van een mogelijke oplossing gerealiseerd. Met het maken van een prototype wordt de oplossing concreter en krijg je meer inzicht of het te ontwikkelen product/dienst daadwerkelijk het probleem oplost. 

03

Pilot

Derde stap in de ontwikkeling is de pilotfase. Het prototype wordt verder uitgewerkt tot een functioneel en technisch werkbare versie. Deze wordt in de praktijk getest. De pilotfase is nodig om te toetsen of de oplossing in praktijk werkbaar is en welke aanpassingen eventueel nodig zijn om de oplossing op te schalen. 

Het Bouwlab Living Lab biedt mogelijkheden voor zowel stap 2 als stap 3. Prototypes kunnen daar worden getest en verder worden doorontwikkeld. 

04

Incubator / opschaling

De laatste stap in het ontwikkeltraject betreft het vertalen van een innovatieve oplossing naar een marktwaardig product. Productiecapaciteit moeten opgeschaald en aanverwante bedrijfsprocessen als bijvoorbeeld logistiek en verkoop moeten worden ingericht. 

Bouwlab kan helpen bij het vinden van de juiste partners en financieringsmogelijkheden. 

Robotgemetselde muur op basis van parametrisch ontwerp

Klaar om een project te starten 
bij BouwLab? Maak gebruik van de smart tech innovatievouchers!