Bron: Cobouw
Foto: Ruud Jonkers

Circulaire fundering

PROJECTSOORT: pilot

Onderdeel van: Circulair overgeheveld pand / Living lab

PROJECTPARTNERS: Dura Vermeer

OPgeleverd: 2021

Omdat de onderbouw van het donorpand in Almere niet kon worden hergebruikt, is door Dura Vermeer een nieuwe fundering ontworpen. Bij het ontwerp zijn wel dezelfde circulaire principes gehanteerd: zoveel mogelijk hergebruik van beschikbare materialen en componenten. De fundering bestaat uit 15 stalen palen.

Projectopbrengsten

De pilot in Haarlem heeft niet alleen een circulaire fundering opgeleverd. Om een stap verder te gaan heeft Dura Vermeer een verkenning uitgevoerd naar een nieuw circulair business model voor (in dit geval) stalen funderingspalen. De palen zijn in bruikleen bij de eigenaar. Voor het bepalen van de leaseprijs en de restwaarde is een nieuw rekenmodel opgesteld. 

Naast het nieuwe business model heeft het project Dura Vermeer nieuwe inzichten opgeleverd over het gebruik van recyclede componenten in nieuwe projecten.

Over Dura Vermeer

Dura Vermeer is een onderneming in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening, die projecten in opdracht van derden en in eigen beheer ontwikkelt, realiseert en exploiteert. Dura Vermeer wil onderscheidend en vernieuwend te werk gaan en in samenwerking met partijen toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven bieden.