Ultiem circulair bouwlab project

RGS

PROJECTSOORT: pilot

Onderdeel van: Circulair overgeheveld pand / Living lab

PROJECTPARTNERs: RGS

OPgeleverd: 2021

Het Living Lab van BouwLab R&Do bestaat uit een donorgebouw uit Almere Buiten dat op de nominatie stond om gesloopt te worden voor nieuwbouw. Bij de opname wordt het Willem Jan van de Worp (Groothuis Bouwgroep), Hans Nijkamp en Robin Clement (RGS) al snel duidelijk dat het markante gebouw de potentie heeft om in ieder geval gedeeltelijk te worden hergebruikt. En zo ontstaat het idee om uit dit “donor” gebouw een nieuw pand te bouwen. Vanuit het netwerk van RGS slten ook Brigitte Paulissen (BeterBusiness) en Herman van Bolhuis (3DMZ/BouwLab R&Do) zich enthousiast aan.
RGS

Circulair haalbaarheidsonderzoek

Gezamenlijk besluiten alle partijen om in 2019 een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de circulaire, financiële en technische haalbaarheid van een “Circulair BouwLab”. Het idee is om de basisstructuur van het bestaande pand op het terrein naast BouwLab R&Do in Haarlem op te bouwen. Partners komen geregeld bij elkaar en het project krijgt steeds meer vorm. Ook partijen met andere disciplines zoals Dura Vermeer Civiel, advies- en ingenieursbureau Lievense en gemeente Haarlem sluiten zich bij de groep aan. 

Circulair bouwen vraagt een andere manier van denken en doen

De projectgroep barst van de ambitie om gezamenlijk kennis op te doen en zo in de toekomst van bouwen een betekenisvolle bijdrage te leveren. Want bij circulair bouwen moeten traditionele ketens open en is integraal samenwerken een must. Dat begint met samen pionieren, experimenteren, handen uit de mouwen en het nemen van kleine stapjes elke keer. De lessen en kennis hiervan worden gedeeld in casestudies, presentaties en events. Het gewenste gebouw voor BouwLab is zo een studieobject, living lab en innovatieproject in één en dus hét ultieme circulaire BouwLab R&Do project.

RGS

Reshaping today, creating tomorrow