INNOVATION DINNER

De impact van Bouwafval

Bouwbedrijven staan voor een uitdaging die niet alleen hun winstgevendheid beïnvloedt, maar ook een zware tol eist van het milieu: bouwafval.

Met de verschuiving naar duurzaamheid en circulariteit worden bedrijven gedwongen na te denken over hun impact op het milieu en moeten ze manieren vinden om hun afval te verminderen.

Het probleem van Bouwafval is complex en manifesteert zich op verschillende niveaus. Het begint al tijdens de bouwfase, waar overtollige materialen, verpakkingen en ongebruikte voorraden zich snel ophopen. Na de voltooiing van het project blijft sloopafval over, met inbegrip van oude bouwmaterialen en puin.

 Dit afval heeft aanzienlijke gevolgen voor het milieu zoals:

  • Verspilling van grondstoffen
  • Veel verbruik van energie
  • Uitstoot van CO2
  • Vervuiling bij stortplaatsen

 
Een oplossing kán zijn circulariteit. Een concept dat draait om het minimaliseren van afval en het maximaliseren van het hergebruik van materialen. Het doel is om de bouwsector duurzamer te maken en de negatieve milieu-impact te verminderen. Hier gaan we tijdens het innovation dinner van 1 november over in gesprek. 

Dit Innovation Dinner is kosteloos. 

Arnout Sabbe is medeoprichter en CEO van geoFluxus, een spin-off bedrijf van de Technische Universiteit Delft. geoFluxus brengt in kaart, analyseert en voorspelt hoe materialen door steden bewegen, als essentiële hefboom voor een circulaire economie. Het bedrijf werd door de Europese Commissie uitgeroepen tot “het meest veelbelovende platform om de EU Green Deal te realiseren” in 2020.

Voordat hij geoFluxus oprichtte, werkte Arnout als stedenbouwkundige aan grootschalige infrastructuurprojecten: van Singapore tot Zürich en de Antwerpse ringweg. Zijn onderzoek aan de TUDelft richt zich op het concept van stedelijk metabolisme.

OVERZICHT

Time: 17:00 – 20:00

Datum : 1 november 2023

Registreren