bouwlab breidt uit door financiering vanuit Europa

De bouwsector staat voor grote uitdagingen: woningnood,  verduurzaming en tekort aan personeel zijn er slechts een paar. Innovatie is noodzakelijk om te kunnen overleven en digitalisering en industrialisatie hebben hierbij een versnellend effect.

In dit streven naar vooruitgang heeft BouwLab R&Do de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld door een omgeving te creëren waar de bouwindustrie laagdrempelig kennis kan opdoen en kan experimenteren met digitale technologieën en circulaire materialen. Hoewel deze aanpak de afgelopen jaren succesvol is gebleken, is er behoefte aan een effectievere methode met een hogere kans op succes. Met het project BouwLab 2.0 streeft BouwLab R&Do ernaar om de positie als dé innovatiehub voor de bouw in Noord-Holland en daarbuiten te versterken. Hiermee beoogt het de volgende doelstellingen te behalen:

Vooroplopen op het gebied van nieuwe digitale technologieën
BouwLab R&Do wil de koppositie behouden op het gebied van digitale technologieën in de bouwsector. Door voortdurend op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en deze kennis te delen met bedrijven en professionals, kunnen zij snel en kostenefficiënt experimenteren. Dit biedt inspiratie en versnelt innovatie, met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). BouwLab R&Do fungeert als een centrale locatie waar bedrijven direct aan de slag kunnen zonder grote investeringen te hoeven doen. Het is echter essentieel dat deze innovatiehub “relevant” blijft door voortdurend in te spelen op de behoeften en trends in de sector.

Vooroplopen met een succesvolle innovatiemethodiek
Naast het faciliteren van technologische experimenten is BouwLab R&Do ook gericht op het ontwikkelen en implementeren van een succesvolle innovatiemethodiek. Deze methodiek helpt bedrijven bij het systematisch en efficiënt doorlopen van het innovatieproces. Door gebruik te maken van bewezen strategieën en samenwerkingsverbanden binnen de bouwsector, kan BouwLab R&Do een belangrijke rol spelen in het stimuleren van innovatie en het bevorderen van de groei van de sector als geheel.

Vooroplopen in open ketensamenwerking
BouwLab R&Do gelooft sterk in de kracht van open samenwerking binnen de bouwsector. Door partnerschappen aan te gaan met verschillende belanghebbenden, zoals bedrijven, kennisinstellingen en overheden, streeft BouwLab 2.0 naar een open ketensamenwerking. Dit betekent het delen van kennis, middelen en expertise om gezamenlijk aan innovatieve oplossingen te werken. Door deze samenwerking te bevorderen, kan BouwLab R&Do een broedplaats worden voor baanbrekende ideeën en kan het de sector helpen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

BouwLab 2.0 legt de basis voor een cutting-edge fieldlab op het gebied van zowel machines als kennis. Dit stelt BouwLab R&Do in staat om het MKB te inspireren en te ondersteunen op alle vlakken van digitalisering. Door bedrijven de mogelijkheid te bieden om de nieuwste technologieën en methodieken te ervaren en toe te passen, kan BouwLab 2.0 een katalysator zijn voor de transformatie van de bouwsector.

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling kan BouwLab R&Do zijn positie als toonaangevende innovatiehub versterken en een belangrijke bijdrage leveren aan de transformatie van de bouwsector, niet alleen in Noord-Holland, maar ook daarbuiten. Bedrijven en professionals worden uitgenodigd om langs te komen bij BouwLab 2.0 en de mogelijkheden van digitalisering te verkennen en benutten.

SHARE THIS POST

Other Post