Digital twin
LIVING LAB

PROJECTSOORT: HAALBAARHEIDSONDERZOEK EN ONTWIKKELING PROTOTYPE 

De eerste versie van de digital twin van het Living Lab is in februari 2023 opgeleverd. Inmiddels is gestart met onderzoek naar nieuwe use cases.

PROJECTPARTNERS: WINVISION, MORE THAN LAYERS, IOTIDEA, AXIONOMIC, HVA, Fund3D

De digital twin laat een exacte digitale kopie zien van ons fysieke Living Lab. Daarmee biedt het real-time inzicht in de omstandigheden en stelt het Bouwlab R&Do in staat om diverse scenario’s te monitoren, te analyseren en te simuleren. Zo kunnen er betere beslissingen genomen kunnen worden op basis van data.

Projectopbrengsten

Een digital twin voor de bouwsector is een gedetailleerde, virtuele replica van een fysiek gebouw of infrastructuurproject dat wordt gebruikt voor het visualiseren, analyseren en optimaliseren van het gebouw. Dit gaat verder dan eenvoudige 3D-modellering of BIM model, omdat het de mogelijkheid biedt om real-time gegevens te integreren. Hiermee kun je simuleren hoe het gebouw of project zal presteren onder verschillende omstandigheden.

Een digital twin kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het energieverbruik van een gebouw te voorspellen, mogelijke structurele problemen te identificeren voordat ze zich voordoen, en om onderhoudsbehoeften te voorspellen en plannen. Dit verhoogt de efficiëntie, bespaart kosten en vermindert de milieu-impact van bouwprojecten.

Digital twin

De digital twin van Bouwlab Living Lab is gebouwd met behulp van geavanceerde 3D-modelleringstechnieken en real-time monitoring.

Sensoren in het fysieke Living Lab verzamelen gegevens over de omstandigheden, zoals de temperatuur en vochtigheid. In de toekomst zal dit worden uitbreid met sensoren die de mogelijkheid bieden om licht en luchtkwaliteit te meten.

Real-time monitoring

De eerste versie van de digital twin bestaat uit:
– Een aantal temperatuursensoren in het living lab
– Een platform voor verwerking sensordata
– Een BIM omgeving met gebouwspecifieke data
– Een modelleringsomgeving voor visualisatie van de resultaten
– Een scan van het pand voor as-build informatie

Met dit systeem zijn we in staat om de gegevens die door middel van de sensoren in het pand worden verzameld te visualiseren in een 3D model van het pand.

De huidige resultaten bieden inzicht in de binnentemperatuur van het pand en kunnen gebruikt worden om actie te ondernemen. Wanneer meerdere sensoren gekoppeld worden geeft dit steeds meer inzicht in het binnenklimaat van het pand en externe factoren die hierop van invloed zijn. Denk hierbij niet alleen aan weersinvloeden, maar bijvoorbeeld ook (productie)activiteiten in het pand.

Het ontwikkelen van een Digital Twin in Unreal Engine stelde ons in staat om een nauwkeurig en gedetailleerd virtueel model te creëren dat echt de complexiteit van de fysieke wereld weerspiegelt. - Michael John Sweers | More Than Layers

projectaanpak en opbrengsten

Voor deze eerste versie van de digital twin hebben de projectpartners gewerkt aan een eenvoudig schaalbaar ontwerp van het systeem. 

In de volgende fasen wordt het systeem uitgebreid met nieuwe data (use cases), databronnen (bv weersvoorspellingen of productiegegevens) en aanvullende functies (dashboard, geautomatiseerde acties etc).

Ook wordt in de volgende fase gekeken naar een manier om de verzamelde data om te zetten naar onderhoudsactiviteiten. Dit kan als vervanging dienen voor planmatig onderhoud waardoor onderhoudskosten dalen en de impact op milieu lager wordt.

Binnen dit project zijn een aantal uitdagingen onderzocht en opgelost:

– Hoe wordt plaatsing van sensoren identificeerbaar gemaakt in de BIM omgeving?
– Hoe kunnen diverse gegevensbronnen als BIM en sensordata aan elkaar worden gekoppeld?
– Hoe zorg je ervoor dat de oplossing schaalbaar en deelbaar is zodat iedere deelnemer data kan toevoegen en/of gebruiken.

 

Onze Digital Twin is meer dan een 3D-replica. Het is een geavanceerde simulatie-tool die ons in staat stelt om ons productieproces te verbeteren aan de hand van real-time data. - Annette Beerepoot | BouwLab R&D0

Meer weten?

Wil je meer weten over digital twins of hoe BouwLab R&Do kan ondersteunen bij een eigen experiment met digital twinning? 
Neem contact op met Annette Beerepoot annette@bouwlab.com.