COMMUNITY OF PRACTICE

Community of Practice

'HET DIGITALE HUIS VAN DE TOEKOMST'

‘De Renovatieversneller’ is een gefinancierde regeling en programma vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor de versnelling van duurzame renovatieprojecten met betrekking tot huurwoningen. De regeling moet ervoor zorgen dat het tempo van het verduurzamen van de sociale huurwoningen omhooggaat en de kosten per woning dalen. Om een bijdrage te leveren aan het versnellen van duurzame renovatieprojecten van sociale huurwoningen en het verlagen van de kosten ervan heeft De Bouwcampus met ondersteuning van Aedes het innovatietraject ‘ CO2-neutrale woningrenovatie’ opgezet.

Het idee achter het innovatietraject is om de leerervaringen uit bestaande regionale pilots te bundelen en kansrijke concepten door te ontwikkelen tot haalbare proposities om woningen zowel aardgasloos als circulair te renoveren en deze proposities vervolgens grootschalig in de praktijk te implementeren.

Er is gekozen voor meerdere regionale Community of Practices (CoP’s) en niet voor één landelijk CoP, zodat er kortere lijntjes ontstaan tussen de lokale partijen. Lokale partijen kennen de omgeving goed en kennen de behoeftes van hun opdrachtgevers en samenwerkingspartners, waardoor een kans voor een grote boost/opschaling aannemelijker is dan wanneer dit vanuit een landelijk oogpunt wordt georganiseerd. De Community of Practice die BouwLab faciliteert staat in het teken van het ‘digitale huis van de toekomst’.

DIGITAL TWIN

Met de ongelofelijke snelle ontwikkeling van software en hardware de laatste jaren komen de werelden van ‘bits & atoms’, ofwel de fysieke en de virtuele wereld, steeds dichter bij elkaar. Na de introductie van verschillende mixed-reality-oplossingen, is de ‘digital twin’ de nieuwe stip op de horizon voor de bouwwereld. Het concept ‘digital twin’ is ontwikkeld aan het begin van de 21ste eeuw en wordt steeds belangrijker. Het reikt verder dan Building Information Modeling (BIM). Een digital twin wordt ook wel een ‘virtuele tweeling’ of een ‘virtuele kopie’ genoemd.

Om een digital twin te creëren heb je drie belangrijke ingrediënten nodig:

  • Een fysiek product in een werkelijke omgeving.
  • Een virtueel product in een virtuele omgeving.
  • Connecties van data en informatie die de virtuele en fysieke producten verbinden.
 
In het ideale geval bevat de Digitale Tweeling alle informatie van het fysieke product. Het is een representatie van alle aspecten van het product. Dat wil zeggen niet alleen de mechanische en geometrische representatie van een product , maar ook de elektronische representatie. Inclusief “embedded software”, micro-en besturingssoftware, product data, sensor data etc.

STIP OP DE HORIZON

  • Woningen kunnen onderhouden, beheren en verduurzamen vanuit de smartphone op basis van data;
  • De data van woningen en de omgeving die we verzamelen is digitaal beschikbaar;
  • Door het toevoegen van intelligentie gaan woningen met ons communiceren en wordt het beste onderhoudsscenario berekend (CO2 neutraal 2050);

 

Uiteindelijk worden onze onderhoudspartners automatisch ingezet, krijgen klanten een track en trace en hoeft de woningcorporatie (WoCo) zich niet meer druk te maken over het onderhouden en verduurzamen van woningen.

 

NEEM CONTACT OP

Ben jij een koploper bij een woningbouwcorporatie, gemeente, aannemer, leverancier, ingenieursbureau of architectenbureau, heb je vooruitstrevende ideeën en wil én kun je een bijdrage leveren aan de Community of Practice ‘CO2-neutrale woningrenovatie’? Neem dan contact op met de hieronder genoemde contactpersoon.

Wilfred van Beuningen 
Wilfred@bouwlab.com

PARTNERS

De Community of Practice die BouwLab faciliteert staat in het teken van het ‘digitale huis van de toekomst’.