CoP: De toekomst van gisteren

Projectsoort : Community of practice

PROJECTPARTNERS: Holleman, nico de bont, Twisk monumentenadvies, archivolt architecten, stichting erm

De Community of Practice (CoP): “De Toekomst van Gisteren” richt zich op de digitalisering van gebouwd erfgoed. Innovaties en digitalisering worden steeds crucialer in de restauratiemarkt. Deze CoP wil belanghebbenden betrekken en een White paper ontwikkelen over marktontwikkelingen, relevante partijen en het omarmen van innovaties. 

Wat is een "Community of practice (CoP)"?

Communities of Practice (CoP’s) verwijzen naar groepen personen die hun kennis en ervaringen bundelen rond een specifiek onderwerp of vakgebied. Binnen deze gemeenschappen leren ze van elkaar om effectiever om te gaan met praktijkgerelateerde problemen en uitdagingen. Mensen sluiten zich aan bij CoP’s om diverse redenen, maar vrijwel altijd streven ze ernaar hun bekwaamheid in praktijksituaties te verbeteren. Sommigen zijn vooral gericht op het ondersteunen en assisteren van elkaar bij de obstakels en knelpunten die ze in de praktijk tegenkomen, terwijl anderen streven naar het delen van informatie over nieuwe methoden en technologieën.

digitalisering van gebouwd erfgoed

De markt voor gebouwd erfgoed onderscheidt zich door de restauratiemethoden, waarbij waarde en traditie centraal staan. Innovaties en digitalisering worden momenteel toegepast en zullen in de toekomst nog belangrijker worden. Welke technologische ontwikkelingen zijn relevant, wat kun je ermee en wat betekenen ze voor de restauratieketen? En hoe beïnvloeden ze het behoud van erfgoed?

Behoud van erfgoed is niet mogelijk zonder digitalisering en andere innovaties. Maar waar begin je en hoe pak je het aan? Hoe integreer je nieuwe technieken met de richtlijnen van het ERM? Moeten de richtlijnen worden aangepast?

Om deze vragen te beantwoorden, is een Community Of Practice (CoP) opgericht. Het doel is om zoveel mogelijk belanghebbenden in het behoud van gebouwd erfgoed te betrekken en samen een White paper te ontwikkelen. Deze paper schetst de marktontwikkelingen, benadrukt belangrijke spelers en geeft inzicht in hoe de ontwikkelingen kunnen worden omarmd. 

Deze Community of Practice, genaamd De Toekomst van Gisteren, gaat over innovatie en digitalisering ter bevordering van erfgoedbehoud. Het doel van deze CoP is om gezamenlijk ervaring op te doen met een panel van experts uit verschillende disciplines binnen de keten, zoals opdrachtgevers, architecten, aannemers en toeleveranciers. BouwLab R&Do fungeert als een innovatiehub voor tests, onderzoek en kennisoverdracht rondom nieuwe technologieën en materialen.

Partners

Meer weten?

Wil je meer weten over de Community of Practice De toekomst van gisteren? 
Neem contact op met Peter van den Bosch via Peter@bouwlab.com