Building Symphony: dé visie die woningbouw zal versnellen

Eén miljoen extra betaalbare woningen vóór 2030. Is dat nog realistisch? We hebben immers nog maar een kleine 6 jaar te gaan. Onder andere langdurige besluitprocessen, milieu-eisen en krapte op de arbeidsmarkt maken het tot een grote uitdaging om deze doelstelling te behalen. Volgens BouwLab R&Do is het wel degelijk mogelijk, als we deze uitdagingen maar op de juiste manier benaderen.

Building Symphony: sneller, betaalbaar en slimmer bouwen
BouwLab R&Do heeft een onafhankelijke positie in het speelveld van de woningbouw. Als fieldlab zijn we de plek waar gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, aannemers en producenten samenkomen om de bouw verder te brengen. De plek waar we publiek en privaat verbinden met digitale partners en nieuwe inzichten delen. We zijn een club van experts met ruime ervaring in de gehele keten, met overheden en wet- en regelgeving. Vanuit deze expertise hebben we in 2019 samen met onze partners het concept ‘Building Symphony’ ontwikkeld.

.Building Symphony

Building Symphony is een samenspel van nieuwe organisatiestructuren en verregaande digitalisering. Dit leidt tot een hoge mate van ketenintegratie en mass-customization en focust op geavanceerde productietechnologieën en circulariteit om toekomstbestendig te bouwen


De Versnellingsdialoog
De ‘Do’ in Bouwlab R&Do staat er niet voor niks. Onze focus ligt op het samen met onze partners implementeren van onze oplossingen en  het realiseren van tastbaar resultaat. Dit uit zich onder andere in diverse projecten die we hebben gerealiseerd op basis van de uitgangspunten van Building Symphony.

Één van onze meest recente initiatieven is de ‘versnellingsdialoog’. Een ‘serious game’ die handen en voeten geeft aan de oplossingsrichtingen van Building Symphony en partijen in staat stelt hier zelf invulling aan te geven. Hiermee helpt BouwLab gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen om samen de woningbouw sneller, betaalbaar en slimmer te maken. We brengen de publieke- en private sector bij elkaar in een gedragen projectaanpak. De vraag is hoe je met alle ideeën, mogelijkheden en technologieën die er zijn, samende juiste oplossingsrichting kiest.

De ‘versnellingsdialoog’ is een werkvorm om dit gesprek te faciliteren. Op een interactieve manier gaan deelnemers aan de slag om samen een basis te leggen voor een passende aanpak. We leggen de individuele uitdagingen bloot en extraheren de echte pijnpunten. Zo zorgen we voor de juiste focus, zodat kleinere problemen vanzelf verdwijnen en we de prioriteiten helder benoemen. We stellen samen concrete acties op voor procesinrichting, digitalisering en de organisatie, om zo het gehele ontwikkel- en bouwproces te versnellen.

BouwLab R&Do op PROVADA FUTURE 2024
Tijdens de PROVADA FUTURE op 11-13 juni 2024 zetten de experts van BouwLab R&Do hun kennis in om project, proces, product en ambitie bij elkaar te brengen. Als deelnemer van de PROVADA kun je een casus inbrengen om samen met je partners de versnellingsdialoog aan te gaan, begeleid door de experts van BouwLab. 


Meer weten?
Wil je meer weten over Building Symphony of ben je klaar om de versnellingsdialoog aan te gaan? Neem contact op met Rob Buren (rob@bouwlab.com).

SHARE THIS POST

Other Post