BouwLab van start met 'Toekomstbestendige Leefomgeving'.

Aanstaande donderdag 1 februari 2024 vieren we de officiële start van het Nationaal Groeifonds programma Toekomstbestendige Leefomgeving. BouwLab R&Do is actief betrokken bij dit programma en vormt samen met verschillende woningcorporaties, hogescholen, universiteiten, bedrijven en gemeenten het Consortium Gebouwen. Maar wat houdt dit eigenlijk in?

Het NGF-programma Toekomstbestendige Leefomgeving zet zich in voor de transitie naar emissievrije, circulaire en klimaatbestendige gebouwen en infrastructuur. Een goede uitleg van het programma vind je op de website van TKI Bouw en Techniek. Binnen het Consortium Gebouwen gaan we aan de slag met vier focusgebieden:

  1. Valideren biobased en circulaire renovatie-oplossingen

Als field lab hebben wij een belangrijke rol in het testen en valideren van innovatieve oplossingen. In samenwerking met o.a. woningcorporatie de Alliantie werken we aan een impactproject ‘Biobased Circulair Renoveren Betaalbaar’ in de Lange Heul in Bussum. In dit project hebben we de mogelijkheid om verschillende innovatieve technische en biobased oplossingen te testen op 10 woningen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van biobased bouw- en isolatiematerialen en hernieuwbare gevel- en dak-oplossingen. Indien de pilot succesvol is, schalen we op naar 1600 woningen.

  1. Het doorontwikkelen van een opschalingsmethodiek voor innovatieve productieprocessen

Bij Bouwlab werken we al een tijd aan een methodiek om bedrijven te helpen met het versnellen met innovatie op het gebied van industrialisatie. Dit kan fysiek zijn (door middel van bijvoorbeeld robots) of digitaal (door een testomgeving met een digital twin). Deze methodiek hebben wij afgelopen jaren in de praktijk ontwikkeld. Binnen dit project gaan we de methodiek verder uitwerken en wetenschappelijk onderbouwen.

  1. Fysieke “experience” met de nieuwste digitale technologieën

We willen kennis en nieuwe technieken graag met iedereen delen. Dit gaan we doen door middel van een fysieke ‘digital experience’; een plek waar bouwbedrijven naartoe kunnen om inspiratie op te doen en te leren en experimenteren met de nieuwste digitale productietechnologieën. Het doel is om deze experience bij BouwLab R&Do in te richten. Zo kun je door middel van een rondleiding leren over de mogelijkheden van digitalisering en industrialisering in de bouw.

  1. Een uniforme circulaire rekenmethodiek en gebouwpaspoorten

Om goed te communiceren moet iedereen dezelfde taal spreken. Momenteel werkt elke woningcorporatie, bouwbedrijf en leverancier met eigen databases en software, waardoor het lastig is om informatie uit te wisselen. We werken aan een uniform gebouwpaspoort, waardoor alle data van gebouwen voor iedereen toegankelijk en leesbaar is. Denk bijvoorbeeld aan de gebruikte materialen, levensduur en toegepaste technieken binnen een gebouw. Met de in dit project te ontwikkelen integrale en gestandaardiseerde circulaire rekenmethodiek kunnen renovatieoplossingen worden vergeleken op het gebied van verantwoord materiaalgebruik. Zo kunnen we de mate van circulariteit en bijbehorende kosten vaststellen en goed geïnformeerde keuzes maken.

Het feestelijke startmoment vindt plaatse in het Amare in Den Haag. Het evenement staat ook open voor iedereen in de sector die mee wil weten over het programma. Wil je erbij zijn? Op de website van TKI Bouw en Techniek vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

Wil je meer weten over het consortium of wil je meedenken? Neem dan contact op met Wilfred van Beuningen via wilfred@bouwlab.com

SHARE THIS POST

Other Post