BouwLab R&Do versterkt duurzaamheid in de bouwsector als Cirkelstad-partner

In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is het essentieel dat de bouwsector zich ook inzet voor een circulaire economie. Bouwlab R&Do, het fieldlab op het gebied van industrialisering en digitalisering van de bouw, is een nog nauwere samenwerking aangegaan met Cirkelstad. Deze samenwerking markeert een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van duurzaamheid en het realiseren van een circulaire bouwsector.
 
De opkomst van circulaire bouw
De afgelopen jaren heeft de bouwsector steeds meer aandacht besteed aan de transitie naar een circulaire economie. Bij circulair bouwen gaat het om het hergebruiken van materialen, het verminderen van afval en het minimaliseren van de milieu-impact van bouwprojecten. Dit vergt innovatie en samenwerking tussen verschillende partijen in de sector. Cirkelstad is een landelijk netwerk dat zich inzet voor de versnelling van deze transitie.
 
BouwLab R&Do als drijvende kracht
BouwLab heeft een sterke focus op duurzaamheid en innovatie, en werkt aan het ontwikkelen van nieuwe methoden en technologieën om de bouwsector te verduurzamen. Door zich aan te sluiten bij Cirkelstad versterkt BouwLab R&Do zijn positie als drijvende kracht achter de transitie naar een circulaire bouweconomie.
 
BouwLab R&Do heeft daarnaast, mede dankzij de inzet van veel partners, haar eigen – circulaire – pand. Een voormalige aula uit Almere, gecombineerd met een circulaire fundering vormt de basis van het nieuwe Living Lab. Het is verder aangevuld met diverse innovatieve en duurzame oplossingen die laten zien wat er nu al mogelijk is op het gebied van circulariteit, verduurzaming en technologie. Het Lving Lab is schoolvoorbeeld voor het netwerk van Cirkelstad en vormt een unieke omgeving waar stakeholders uit de hele bouwketen kunnen experimenteren. 
 
Voordelen van de samenwerking
De samenwerking tussen BouwLab R&Do en Cirkelstad brengt verschillende voordelen met zich mee. Ten eerste kan BouwLab R&Do profiteren van de expertise en het netwerk van Cirkelstad om zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verder te versterken. Door samen te werken met andere partijen in het netwerk kan het lab kennis en ervaring delen, en gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen voor de bouwsector. Deelnemers aan dit netwerk zijn aannemers, onderhoudspartijen, adviseurs, woningcorporatie en diverse fabrikanten, die samen willen werken, leren en elkaar willen ontmoeten.
 
Daarnaast biedt de samenwerking BouwLab R&Do de mogelijkheid om zijn duurzaamheidsinspanningen te vergroten. Als partner van Cirkelstad kan het lab deelnemen aan projecten en initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van circulaire bouwpraktijken. Dit stelt BouwLab R&Do in staat om zijn onderzoek direct toe te passen in de praktijk en een tastbare impact te hebben op de duurzaamheid van de gebouwde omgeving.
 
Het belang van een circulaire bouwsector
Een circulaire bouwsector is van groot belang voor een duurzame toekomst. Door materialen te hergebruiken en afval te verminderen, kan de bouwsector aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Bovendien biedt de circulaire economie kansen voor innovatie, economische groei en het creëren van nieuwe banen.

De overheid heeft een forse ambitie geformuleerd: Nederland Circulair in 2050.
Om deze ambitie te bereiken is er een versnelling nodig in de bouwsector. Maar door de vele definities van circulariteit, worden er veel termen gebruikt wat vaak ruis oplevert. In dit kader heeft Cirkelstad, ‘Het Nieuwe Normaal’ ontwikkeld. Met ‘Het Nieuwe Normaal’ werken we samen toe naar een eenduidige taal en nieuwe standaard op het gebied van circulair bouwen. 

SHARE THIS POST

Other Post