Biobased Bouwen Mycelium Appartementen

PROJECTSOORT: Studie/haalbaarheidsonderzoek

PROJECTPARTNERS: Door Reyer Witteveen – student bouwkunde aan de Hogeschool van Rotterdam, FCI, Ru+Pa, DGMR, Ballast Nedam. Alba Concepts, De Alliantie, Ymere.

 

Biobased bouwen is de toekomst. Er moet de komende jaren veel worden bijgebouwd en we hebben te maken met een groot grondstoffentekort. Reyer Witteveen, student bouwkunde, doet namens BouwLab onderzoek naar het bouwen met mycelium. Deze schimmel kan omgezet worden in bouwmateriaal. Is het realistisch en haalbaar om in de toekomst met mycelium te bouwen?

Aanleiding

Duurzaamheid en circulariteit worden steeds belangrijker in het bouwproces. Biobased materialen worden langzaam de norm. Zo is de populariteit van hout de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om andere gewassen om te zetten in bouwmaterialen. 

Geïnspireerd door de dakisolatie van ons Living Lab, onderzoeken we de toepassing van mycelium als constructief bouwmateriaal. Wat zijn de randvoorwaarden voor het gebruik van mycelium als bouwmateriaal? Is het haalbaar om met mycelium appartementen en woningen te realiseren?

Concept

Wat is mycelium?
Mycelium is een netwerk van schimmeldraden, dat vaak onder de grond groeit. Het is een heel veelzijdig materiaal. Mycelium is duurzaam, CO2-neutraal, brandveilig, erg licht en het heeft een goede isolerende werking. Wel is er nog meer inzicht nodig in de constructieve eigenschappen van mycelium. Mycelium zelf heeft geen constructieve eigenschappen; je kunt er geen bakstenen van maken. Echter door een recente uitvinding kan mycelium nu wél worden toegepast in een constructieve omgeving.

Ook maatvastheid en temperatuurgevoeligheid moeten nog verder uitgewerkt worden. Dit zullen we meenemen in het onderzoek. 

Hoe wordt mycelium omgezet tot bouwmateriaal?
Mycelium kan in een mal gekweekt worden, zodat het in een gewenste vorm groeit, bijvoorbeeld de vorm van een stapelbaar constructief element. Door het te voeden met biologisch materiaal als zaagsel, papierpulp, etc., groeit het snel. Wanneer de mal dichtgegroeid is, wordt het mycelium afgedood (dit is een door ons gepatenteerd proces waar d.m.v. elektrocutie het mycelium wordt afgedood). Daarna is het element klaar voor gebruik.

Projectfases

  • Studie: We onderzoeken de randvoorwaarden voor het ontwerp. Ook maken we een overzicht van de alternatieve materialen die naast mycelium gebruikt kunnen worden. Het eindproduct is een Programma van Eisen, dat gepresenteerd wordt tijdens expertmeetings.
  • Ontwerp: Met de feedback uit de expertmeetings en een geoptimaliseerd Programma van Eisen, gaan we aan de slag met een ontwerp voor een 4-laags appartementencomplex. De voorwaarden en eisen worden geïntegreerd in een parametrisch ontwerp.
  • Conclusie en aanbevelingen: Na de ontwerpfase zullen we een rapport met conclusie en aanbevelingen opstellen. Kunnen we daadwerkelijk een 4-laags appartementencomplex bouwen met mycelium als bouwmateriaal?

Vervolg

Indien het onderzoek uitwijst dat het project haalbaar is, is de intentie om op het terrein van BouwLab R&Do een Proof of Concept te realiseren, in de vorm van een 2- of 3-laags woongebouw. Daarna kunnen we het ontwerp optimaliseren. 

Het uiteindelijke doel is om een appartementencomplex van 4 woonlagen te realiseren, op basis van een mycelium bouwsystematiek. Het casco van mycelium wordt aangevuld met andere biobased en circulaire bouwmaterialen.  

Mycelium is het bouwmateriaal van de toekomst!
- Rob Buren | BouwLab R&Do

Meer weten?

Wil je meer weten over het onderzoek naar mycelium als bouwmateriaal? Heb je ideeën over biobased bouwen? Neem contact op met Rob via rob@bouwlab.com.