Bron: Cobouw
Foto: Ruud Jonkers

Het koppelen van de juiste partners

Beter Business

Onderdeel van: Circulair overgeheveld pand / Living lab

PROJECTPARTNERS: BeterBusiness

Brigitte Paulissen van BeterBusiness is een van de drijvende krachten achter het project Living Lab. BeterBusiness heeft het plan om dit pand te ‘doneren’ uit Almere aan BouwLab voorgedragen. Daarbij hebben zij verschillende partner bedrijven aan elkaar gekoppeld.

Projectopbrengsten

BeterBusiness heeft het plan om het pand uit Almere te ‘doneren’ voorgedragen aan Bouwlab. Dankzij hun ondernemersplatform konden zij succesvolle partners, zoals RGS en Groothuis bouwgroep, aan dit project verbinden. BeterBusiness heeft als missie om business kansen voor hun partners te doen toenemen. Het Living Lab is een goed voorbeeld van hoe BeterBusiness zijn partners actief betrekt en hen in staat stelt om gezamenlijk waarde te creëren en te groeien in de zakelijke wereld. 

Over BeterBusiness

BeterBusiness is een organisatie die niet alleen de zakelijke kansen van haar partners vergroot, maar ook een leidende rol speelt in het bevorderen van duurzaamheid, innovatie en zakelijke groei in de MRA. Door hun expertise en ‘business antenne’ zijn ze een waardevolle aanwinst voor elke onderneming die streeft naar duurzame ontwikkeling en succes in een steeds veranderende zakelijke omgeving.

BeterBusiness bevordert creatieve kansen door partners zorgvuldig te matchen.